Matrimonial ProfilesMatrimonial Profiles
அறனெனப் பட்டதே இல்வாழ்க்கை அஃதும்

பிறன்பழிப்ப தில்லாயின் நன்று.You can select from the basic information slides 
and contact with the phone number for more details

தினமும் திருமணத் தகவல்களை தேடி வருபவர்கள். தங்கள் தகவல்களை பதிவேற்றம் செய்தால் தான் மற்றவர்கள் உங்களைத் தொடர்பு கொண்டு திருமணத்தை முடிப்பர். ஏற்றப்படாத தகவல்கள் வரும் வரை உடன் பொருத்தமான துணை அமைவது கடினமே.

BRIDES  Add your Marriage Profiles immediately -- >>>>>>> 


 உங்கள் திருமணத்தகவல்களை பதிவேற்றம் செய்யுங்கள் -- >> >> >>


BRIDEGROOMS 

 


 


Please inform the wedlock arrangement immediately by cancellation 

மணமானவர்கள் உடன் Cancellation ஐ உபயோகிக்கவும்.
அல்லது +91 9597652779 தொலைபேசிக்கு வாட்ஸ் அப் செய்யவும். 

Married through Ahimsai yatrai Matrimoniial


No comments:

Post a Comment